L-Ewwel Ġimgħa tas-Salterju

It-Tifħir ta’ Sbiħ il-Jum

Il=Ħadd   ♦  It-Tnejn    ♦ It-Tlieta   ♦ L-Erbgħa    ♦  Il-Ħamis    ♦ Il-Ġimgħa     ♦ Is-Sibt

L-Għasar

Il-Ħadd   ♦  It-Tnejn   ♦ It-Tlieta     ♦ L-Erbgħa   ♦ Il-Ħamis  ♦ Il-Ġimgħa     ♦ Is-Sibt

lura għat-Talba tan-Nisrani

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s