Monthly Archives: October 2012

Is-Sekulari Karmelitani Tereżjani …… min huma l-membri?

Dawn  huma Lajċi li jgħixu l-valuri nsara – li kull Nisrani hu obbligat jgħix. Huma jgħixu taħt il-ħarsien tal-Verġni Marija tal-Karmelu b’ħinijiet ta’ orazzjoni, jiffrekwentaw is-Sagramenti u jwiegħdu li jgħixu l-Kunsilli Evanġeliċi fuq l-eżempju tal-Qaddisin Tereżjani biex huma wkoll jaslu … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

L-Istorja tal-Ordni Sekulari Karmelitan Tereżjan

Il-lajċi f’sura ta’ Ordni Sekulari Karmelitan ġew fl-1452. Il-Beatu Ġwanni Soreth O.C. kiseb awtorizzazzjoni mingħand il-Papa Nikola V biex jippubblika l-ewwel regola tat-Terz’Ordni fit-12 ta’ Marzu 1455. Hawn qed nitkellmu dwar l-Ordni Karmelitan qabel ir-Riforma. Fl-aħħar tas-Seklu Sittax, il-Karmelitani Skalzi … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment

MIN JISTA’ JIDĦOL FL-ORDNI SEKULARI

L-Ordni Sekulari Karmelitan Tereżjan (O.S.K.T.) jilqa’ fi ħdanu dawk l-Insara li jixtiequ jikbru fil-ħajja spiritwali tagħhom skont it-tagħlim tal-Evanġelju u dak tal-Qaddisin Karmelitani Tereżjani. Huma jingħataw biex jgħixu fid-dinja ħajja ta’ talb fuq l-imitazzjoni tal-Verġni Marija, irawmu fihom is-sens tal-preżenza … Continue reading

Posted in Uncategorized | 2 Comments