L-Ewwel Konferenza min Patri Victor Mallia OCD – 18 ta’ Jannar 2018

img_20190118_173805.jpg

Patri Victor Mallia ocd

Aħna t-Terżjarni (Nisa Santwarju B’Kara) minn qalbna nirringrazzjaw lil Patri Victor Mallia OCD għall-din l-ewwel Konferenza tiegħu tant sabiħa li niseġ.

Wara l-Għasar u t-talba tal-bidu, Patri Victor Mallia bena l-Konferenza tiegħu fuq dawn it-temi:

Il-Ferħ taċ-Ċelebrazzjonijiet tal-Milied: Iċ-Ċelebrazzjonijiet huma mibnija fuq il-Kelma. Il-Kelma ta’ Alla ġġib magħha il-ferħ – ferħ li ġej min Alla li huwa kontinwament magħna.

Spiritwalita’ u t-tifsira tagħha: Spiritwalita’ tfisser li tkun f’relazzjoni magħquda ma’ Alla. Hekk kif Alla l-Missier u l-Iben kienu ħaġa waħda, hekk irridu nkunu aħna magħquda ma’ Alla l-Imbierek.

Spunt mill-ħajja ta’ Santa Tereża ta’ Ġesù: Darba is-Santa Madre kellha dehra minn tifel li  saqsiha, ‘Int min inti?’ Santa Tereża wieġbet ‘Jien Tereża ta’ Ġesù’. U t-tifel wieġeb ‘Jiena, Ġesù ta’ Tereża.’ Kieku aħna kellna dehra bħal din, konna nibżgħu jew konns nifirħu? Aħna lesti li nilqgħu lil Ġesù tagħna?

Santa Tereżina tal-Bambina Ġesù xebħet lit-talb ma’ lift. It-talb itellagħna għall-livell ta’ presenza ta’ Alla. Bit-talb nidħlu fil-presenza ta’ Alla biex nimmeditaw il-kobor ta’ Alla, l-imħabba li għandu Alla għalina, l-egħġubijiet li Alla jagħmel magħna.

Aħna għadna l-fidi biex ma nibzgħux mill-mewt għax wara din il-ħajja hemm dak li konna maħluqa għalih: Li ngawdu lil Alla għall-eternità. Pero’ irridu nkunu ppreparati għal din billi ngħixu kif għallimna Ġesù. Ġesù qalilna,’Kunu mela perfetti, bħalma hu perfett Missierkom li hu fis-​smewwiet.’ Din hija missjoni possibbli  għalina għax fil-Magħmudija aħna lbisna lil Kristu u allura il-ħsibijiet, l-egħmejjel tagħna, il-qalb u l-moħħ tagħna jkunu xprunati mill-Ispirtu ta’ Alla li jgħix fina.

Il-Konferenza ntemmet bil-kant sabiħ tas-Salve Reġina u tal-Barka mid-Direttur Spiritwali tagħna, Patri Victo Mallia OCDS

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s