Il-Vista tad-Difinitur Ġenerali tal-Ordni

***
Il-Ġimgħa, 5 ta’ April 2013, il-membri tal-Ordni Sekulari Karmelitan Tereżjan inġabru fis-Sala “Madonna tal-Karmnu”, B’Kara, għal-laqgħa straordinarja mad-Definitur Ġenerali tal-Ordni, P. John Grennan ocd. Hu ħeġġiġhom biex jgħixu r-Regola billi jżommu lil Kristu fiċ-ċentru ta’ ħajjithom u saħaq biex jibnu l-ħajja spiritwali tagħhom fuq tliet pedamenti: l-umiltà, imħabba u distakk skond ma tgħallem Santa Tereża ta’ Ġesù.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s