Stedina

Jekk tħoss u tifhem id-dmir li taqdi lil Alla u ’l Knisja tiegħu b’mod aħjar u aktar mill-qrib, taħt il-Ħarsien ta’ Marija Omm u Sultana tal-Karmelu, waqt li tibqa’ fil-familja u fid-dinja msaħħaħ/ imsaħħa bil-Labtu tagħha ……

Fittex u kellem lid-Diretturi Ekkleżjastiċi u / jew il-Presidenti ta’ kull Fraternità f’kull post:

Kunvent Santa Tereża ta’ Ġesù – Bormla .

(Il-laqgħa tinżamm kull tielet Tlieta tax-xahar fil-5.30p.m.)

Santwarju Santa Tereża tal-Bambin Ġesù – Birkirkara

(L-Irġiel jiltaqgħu kull tielet Ħadd fid-9.15a.m.)

(In-Nisa kull tielet Ġimgħa fil-5.00p.m.)

Parroċċa San Ġwann tas-Salib – Ta’ Xbiex

(Il-laqgħa tinżamm kull raba’ Tlieta tax-xahar fis-6.30p.m.)

Dar tat-Talb – Tas-Silġ (M’Xlokk)

Kif ukoll Ix-Xagħra – Għawdex

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s