Author Archives: oskt

L-Ewwel Konferenza min Patri Victor Mallia OCD – 18 ta’ Jannar 2018

Patri Victor Mallia ocd Aħna t-Terżjarni (Nisa Santwarju B’Kara) minn qalbna nirringrazzjaw lil Patri Victor Mallia OCD għall-din l-ewwel Konferenza tiegħu tant sabiħa li niseġ. Wara l-Għasar u t-talba tal-bidu, Patri Victor Mallia bena l-Konferenza tiegħu fuq dawn it-temi: Il-Ferħ … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

KALENDARJU TAL-QADDISIN TAL-ORDNI KARMELITAN TEREŻJAN

Posted in Uncategorized | Leave a comment

SANTA MARIJA TA’ ĠESÙ MSALLAB – MARIAM BAOUARDY

SANTA MARIJA TA’ ĠESÙ MSALLAB – MARIAM BAOUARDY Il-Ġilju tal-Palestina Il-Patrijarka Beltritti ta’ Ġerusalemm fl-ittra pastorali biex iħabbar il-beatifikazzjoni ta’ Marija ta’ Ġesù Msallab kiteb dal-kliem: “Fil-ħajja tal-qaddisin wieħed rari jsib tant grazzji miġburin flimkien f’persuna waħda bħalma huma fi … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kliem Santa Tereżina

Image | Posted on | Leave a comment

Santwarju tal-Madonna tal-Karmnu, Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

“Dan il-maqdes, iddedikat taħt it-titlu tal-Beata Verġni tal-Karmelu, titlu tant għażiż għalina l-Maltin u l-Għawdxin, huwa tifkira ħajja li Alla huwa magħna, li Alla huwa Għimmanu-El.” L-Arċisqof L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna Santwarju tal-Madonna tal-Karmnu, il-Belt Valletta 4 ta’ April … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Il-WEGĦDA DEFINITTIVA MINN ĦAMES AĦWA FL-ORDNI SEKULARI KARMELITANI TEREZJANI

Il-Ġimgħa 19 ta’ Jannar 2018  Jum Speċjali u Għażiż Għall-Ħamsa Minn Ħutna fl-Ordni u Għall-Ordni Sekulari Karmelitani Tereżjani Kollu     Nhar il-Ġimgħa 19 ta’ Jannar 2019, fis-Sala tal-Kunvent Santa Tereża B’Kara saret Ċelebrazzjoni Ewkaristika, fejn fiha ħames aħwa mill-Ordni … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | 2 Comments

KONFERENZA Ottubru 2017 minn Patri Manwel Schembri ocd

OSKT Konferenza 20 ta’ Ottubru 2017 minn Patri Manwel Schembri ocd ‘Il-ġnuskollha li għamiltjiġujinxteħtuquddiemeKu jsebbħuismeK.’ Salm 85 It-tematal-lumhija: Alla l-Missier – minhu? Kulħadd għandu idea ta’ min hu missier. Ngħidu missier kwiet; missier iebes; missier patrijarkali b’figura ta’ awtorità. Inħossu … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment