Author Archives: oskt

IRTIR TA’ L-AVVENT!!

Niltaqgħu fis-Santwarju għall-Irtir ta’ l-Avvent 13 ta’ Diċembru 2019  8.30 a.m. sal-11.30 a.m. (ara l-post għal aktar dettalji) TITILFUĦX!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ĦSIEB DWAR SANTA TEREŻA TAL-BAMBIN ĠESU’

Marie-Francoise-Therese Martin twieldet fit-2 ta’ Jannar, 1873, f’Alencon, Franza. Kienet l-iżgħar fost disa’ aħwa, erbgħa minnhom mietu żgħar, il-ħamsa l-oħra li kienu bniet, waħda wara l-oħra, daħlu sorijiet, tlieta minnhom, fosthom Tereża, mal-Karmelitani. Missierha kellu daqxejn ta’ negozju tal-ġojjelli u … Continue reading

Posted in Santa Tereża tal-Bambin Ġesu', Uncategorized | Tagged | Leave a comment

POEŻIJA LIL OMM ALLA u ommna

LIL MARIJA OMM ALLA u ommna O Marija, omm tagħna, aħna nsellmulek, minn qalbna lkoll aħna ngħidu w intennulek: Isbaħ u aqwa minnek żgur Alla ma għamilx Inti l-kewkba illi mis-sema ma tinżilx.  Inti safja sa minn qabel il-tnissil tiegħek … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ĦSIEB DWAR SANTA TEREŻA TA’ ĠESU’

Ħsieb dwar Santa Tereża ta’ Ġesu’: Tereża għaddiet mill-kriżijiet iebsin tal-mard u tal-bruda spiritwali. Wara din il-kriżi ta’ snin twal fil-ħajja reliġjuża, il-grazzja t’Alla refgħetha u għenitha terġa’ ssib lil Ġesù. Qalbha saret ħuġġieġa waħda ta’ mħabba tremenda għal Ġesù. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

X’SOFRA KRISTU FIL-PASSJONI

Kollox beda f’Kedron, fid-dell tat-Tempju tal-Mulej! Kompli aqra….(agħfas ↓)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

IT-TRIQ TAS-SALIB

It-Triq tas-Salib Imbierka l-passjoni u l-mewt ta’ Sidna Gesu’. Mulejja ħenn għalina u l-maħfra ta’ dnubietna agħtina. Nadurawk o Ġesù u nberkuk għax b’Salibek u l-Mewt Tiegħek inti fdejtna. (ara dan il-video u itlob b’ġabra din il-Via Sagra) . Ebda … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Konferenza OSKT Mid-Direttur Spiritwali, Patri Victor Mallia ocd – 15 ta’ Marzu 2019

Patri Victor Mallia ocd Bdejna il-Konferenza bit-Talba tal-Għasar. Id-Direttur Spiritwali tagħna fakkarna li l-Lituġija tas-Sigħat huwa parti mill-obligi tagħna bħala Tereżarji li qegħdin ngħixu l-ispirtiwalta’ Tereżjana fid-dinja. Patri Victor mbagħad għamel riferenza għad-data speċjali matul Marzu u April li matulhom … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment