Category Archives: Uncategorized

Irtir – 19 ta’ Marzu 2019 – Solennita’ ta’ San Ġużepp

L-irtir f’nhar is-Solennita’ ta’ San Ġużepp, it-Tlieta 19 ta’ Marzu 2019, sar fil-Kunvent tal-Patrijiet Tereżjan, Santa Tereża, B’Kara taħt id-direzzjoni spiritwali ta’ Patri Victor Mallia ocd. Kien hemm attendenza sabiħa ta’ Terzjarji rġiel u nisa mill-Kommunita’ ta’ B’kara, Bormla u … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Konferenza OSKT Mid-Direttur Spiritwali, Patri Victor Mallia ocd – 15 ta’ Marzu 2019

Patri Victor Mallia ocd Bdejna il-Konferenza bit-Talba tal-Għasar. Id-Direttur Spiritwali tagħna fakkarna li l-Lituġija tas-Sigħat huwa parti mill-obligi tagħna bħala Tereżarji li qegħdin ngħixu l-ispirtiwalta’ Tereżjana fid-dinja. Patri Victor mbagħad għamel riferenza għad-data speċjali matul Marzu u April li matulhom … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

KURUNELLA tal-ferħat TA’ S. TEREŻA TA’ ĠESU’ KURUNELLA tal-ferħat TA’ S. TEREŻA TA’ ĠESU’

BIEX TINGĦAD FIL-KNISJA QUDDIEM IS-SS. SAGRAMENT         I.            Inġibu quddiemna l-ferħ ta’ Tereża l-imqaddsa meta fit-Tqarbina ta’ nhar Għid iz-Żebbuġ ħasset fommha mimli bid-demm ta’ Ġesu’, li qalilha: Binti, jien irrid illi d-demm tiegħi jkun is-saħħa tar-ruħ tiegħek. Lil Ġesu’ … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

L-Ewwel Konferenza min Patri Victor Mallia OCD – 18 ta’ Jannar 2018

Patri Victor Mallia ocd Aħna t-Terżjarni (Nisa Santwarju B’Kara) minn qalbna nirringrazzjaw lil Patri Victor Mallia OCD għall-din l-ewwel Konferenza tiegħu tant sabiħa li niseġ. Wara l-Għasar u t-talba tal-bidu, Patri Victor Mallia bena l-Konferenza tiegħu fuq dawn it-temi: Il-Ferħ … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

KALENDARJU TAL-QADDISIN TAL-ORDNI KARMELITAN TEREŻJAN

Posted in Uncategorized | Leave a comment

SANTA MARIJA TA’ ĠESÙ MSALLAB – MARIAM BAOUARDY

SANTA MARIJA TA’ ĠESÙ MSALLAB – MARIAM BAOUARDY Il-Ġilju tal-Palestina Il-Patrijarka Beltritti ta’ Ġerusalemm fl-ittra pastorali biex iħabbar il-beatifikazzjoni ta’ Marija ta’ Ġesù Msallab kiteb dal-kliem: “Fil-ħajja tal-qaddisin wieħed rari jsib tant grazzji miġburin flimkien f’persuna waħda bħalma huma fi … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kliem Santa Tereżina

Image | Posted on by | Leave a comment