Dokumentarju bl-Ingliż dwar S. Tereża tal-Bambin Ġesù

Silta mill-kitba ta’ Santa Tereża tal-Bambin Ġesu’

“M’għandix ħlief nitfa’ għajnejja fuq l-Evanġelju mqaddes: minnufih niġbed  man-nifs il-fwejjaħ ta’ ħajjet Ġesù u nsir, naf lejn liema naħa għandi niġri… Ma ninxteħetx fl-ewwel post, imma fl-aħħar; minflok ma nitla’ ’l quddiem mal-Fariżew, nerġa’ ntenni – mimlija fiduċja – it-talb umli tal-Pubblikan; imma, fuq kollox, nimita l-imġiba tal-Madalena; l-ardir tagħha tal-għaġeb, jew aħjar ta’ mħabba, li jsaħħar lill-Qalb ta’ Ġesù, jisraqli qalbi.  Iva, inħossha, imqar kieku kelli fuq il-kuxjenza d-dnubiet kollha li jistgħu jsiru,  kont naqbad u mmur b’qalbi maqsuma bl-indiema ninxteħet f’dirgħajn Ġesù, għax jien naf kemm Huwa jgħozz  l-iben il-ħali li jerġa’ lura għandu. Mhuwiex għax il-ħanin Alla, fil-ħniena tiegħu li taħseb minn qabel, żamm lil ruħi ħielsa mid-dnub il-mejjet illi jien nintrefa’ lejh bil-fiduċja u l-imħabba.”

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s