Betlehem

“Alla hekk ħabb lid-dinja li ta lil Ibnu l-waħdieni, sabiex kull min jemmen fiH ma jintilifx iżda jkollu l-ħajja ta’ dejjem.” (Ġw 3:16)


.

“Illum twieled għalina s-Salvatur”

Meta aħna bl-eżempju, bit-talb, u bis-sagrifiċċji tagħna nressqu erwieħ lejn Ġesù nkunu qegħdin inkomplu l-istess missjoni li għaliha l-Iben t’Alla sar Bniedem….il-missjoni tas-salvazzjoni ta’ l-erwieħ. Kull darba li midneb jikkonverti isir Milied ieħor, Ġesù jkun twieled f’ruħ oħra u tkun ingħatat glorja kbira lil Alla u l-Paċi ta’ Alla tkun niżlet fir-ruħ ta’ min tħabbeb ma’ Alla.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s