L-Istorja tal-Ordni Karmelitan Tereżjan f’Malta

.

Nitolbu għall-Ordni Karmelitan Tereżjan biex jikber dejjem aktar fil-għadd u fil-qdusija biex tixtered aħjar il-kariżma tal-għaqda m’Alla.

Ħsieb
“Ġesù ma jinżilx kuljum mis-Sema għalina biex jibqa’ fil-pissidi tad-deheb, imma jagħmel dan biex isib Sema ieħor… is-Sema ta’ ruħna maħluqa fuq ix-xbieha Tiegħu, it-Tempju ħaj tat-Trinità li jistħoqqilha kull qima.” Santa Tereża tal-Bambin Ġesù

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s