Il-Bambin ta’ Praga – Talba u Dokumentarju

Bambin ta' Praga

.F’Malta, minbarra li l-Bambin ta’ Praga hu miqjum fil-knejjes  tal-Karmelitani Tereżjani, għandu knisja dedikata LILU;  din hija l-Kappella ħelwa tas-Sorijiet Klarissi f’San Ġiljan li nbniet fl-1935.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s