IL-Beata Eliżabetta tat-Trinità

.

“Madre għażiża, qabel ma nitlaq se nħallilek bħala wirt din il-vokazzjoni li kelli fi ħdan il-Knisja u li minn issa se naqdiha bla ebda waqfien fil-Knisja tas-sema: inkun TIFĦIR TA’ SEBĦ LIT-TRINITÀ QADDISA.” Beata Eliżabetta tat-Trinità

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s