Is-Santwarji ta’ Lourdes u l-Kurnella

agħfas hawn

Lourdes

Nitolbu:

O Alla ħanin, ieqaf magħna, bnedmin dgħajfa, Biex aħna u nagħmlu t-tifkira tal-Vergni bla tebgha Omm Alla, Marija, bil-għajnuna tat-talb tagħha nintrefgħu minn ħżunitna u ngħixu ħajja qaddisa. Bi Kristu Sidna.  Ammen.