KURUNELLA TA’ LOURDES

Il-Kurunella ta Lourdes

Biex taqbad dirett mal-Grotta ta’ Lourdes: agħfas hawn

jew

mobile link: http://en.lourdes-france.org/tv-lourdes/mobile/index-iphone.php

Il-Madonna dehret lil Bernardette Soubirous fil-grotta ta’ Massabielle l-ewwel darba fil-11 ta’ Frar 1858.  Dehret ukoll f’dawn id-dati:

Frar:   14, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28.

Marzu: 1, 2, 4, 25.

April:   7.

Lulju:   16.

Bernardette qattgħet il-bqija ta’ ħajjitha bħala soru f’Nevers. Hi tagħtina dal-parir:
‘Meta torqdu fil-għaxija, żommu l-kuruna f’idejkom u orqdu bir-Rużarju fuq xofftejkom.’

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s