L-ART IMQADDSA

agħfas fuq l-istampa

L-Art Imqaddsa

Ma jistax ikun li ma tħossokx imqanqla meta tara dawn il-postijiet imqaddsa li fihom Ġesù twieled, għex, għallem, bata u miet għalina biex jifdina. Dawn is-santwarji tal-fidwa huma sinjal tad-dar ta’ Alla, mhux magħmula minn idejn il-bnedmin, huma sinjali tal-ĠISEM TA’ KRISTU, li tiegħu aħna lkoll aħna ġebel ħaj u magħżul, mibnija fuqu, bħala l-ġebla tax-xewka. Ejjew ngħixu s-sejħa tagħna u nkunu tassew ġens maħtur, saċerdozju rjali, nazzjon qaddis, poplu li Alla kiseb għalih, ħa nxandru l-qawwa ta’ dak li sejħilna mid-dlamijiet tad-dnub għad dawl tiegħu tal-għaġeb.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s