L-INKARNAZZJONI

Naduraw ‘l Alla u nirringrazzjawh li kien daqshekk ħanin magħna li libes il-ġisem tagħna l-bnedmin biex isalvana. Ikun imbierek l-Isem Qaddis Tiegħu.