OCD – Qaddisin u Beati

Ordni Karmelitan Tereżjan
Qaddisin u Beati

.

L-Ordni Karmelitan hu mżejjen b’numru bla għadd ta’ Qaddisin, Beati, Martri, Venerabbli u Qaddejja ta’ Alla. Fil-kalendarju hemm imniżżla l-ismijiet u d-dettalji ta’ wħud minnhom. Agħfas hawn – ‘Kalendarju’

Jalla kull min jara din il-preżentazzjoni jitħeġġeġ biex jimxi fuq il-passi ta’ dawn il-Qaddisin u Beati, jaħdem għall-glorja ta’ Alla u għas-salvazzjoni tal-erwieħ; u jitlob biex l-Ordni jikber fl-għadd u fil-qdusija biex tixtered aħjar il-kariżma tal-Ordni – l-għaqda ma’ Alla.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s