QADDISIN PROTTETURI


.

“…Bil-kuruna tar-Rużarju dejjem f’idejna
Nikkontemplaw kobor imħabbet Alla lejna
w imlibbsa bil-labtu ta’ Omm il-Karmelu
Nitħeġġu biex naħdmu għal Alla bl-akbar żelu!”
(silta mill-poeżija ‘Lil Marija Omm Alla u ommna’
ta’ Mary Rose Said ocds)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s