S.Tereża tal-Bambin Ġesù

.
Talba:
Alla ta’ mħabba bla qjies, Inti wegħed is-saltna Tiegħek liċ-ċkejknin u l-umli. Għinna nimxu fit-triq tal-fiduċja li għallmitna Santa Tereża tal-Bambin Ġesù, sabiex bit-talb tagħha aħna naslu biex nagħrfu l-glorja Tiegħek għal dejjem. Bi Kristu Sidna. Ammen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s