Sant’Antnin ta’ Padova

SANT’ANTNIN TA’ PADOVA

.
In-numru ta’ mirakli li saru fuq il-qabar tiegħu kien hekk kbir li l-Papa Girgor IX ikkanonizzah sena wara mewtu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s