SILTIET MILL-KITBIET TA’ SANTA TEREZINA

agħfas fuq l-istampa

Siltiet

“Ma rrid ebda Tron ieħor u ebda Kuruna oħra, ħlief Lilek, o Maħbub tiegħi.”
Santa Tereża tal-Bambin Ġesu’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s