X’Sofra Kristu fil-Passjoni

agħfas fuq l-istampa

L-Ewwel Parti

X'Sofra Kristu fil-Passjoni

It-Tieni Parti

agħfas hawn

 It-Tielet Parti

agħfas hawn

Il-maternità ta’ Marija hi maternità ta’ mħabba u dulur. Biex inkun bint denja għandi bżonn nitgħallem inħobb u nbati. Inħobb ’l Alla u nagħmel r-rieda tiegħu, naċċetta b’imħabba t-tbatijiet tal-ħajja u noffrihom f’għaqda mal-passjoni tiegħek Ġesù u ta’ Marija ommok għas-salvazzjoni tal-umanità kollha.