Elija l-Profeta ta’ Alla

Elija l-Profeta ta’ Alla – agħfas hawn 

Fil-ħin ta’ taqrib l-offerta resaq Elija l-profeta u qal: “Mulej, Alla ta’ Abraham u ta’ Iżakk u ta’ Israel, ħa jingħaraf illum li int Alla f’Israel u jien qaddej tiegħek u li b’kelmtek għamilt dawn il-ħwejjeġ kollha. Ismagħni, Mulej, ismagħni; biex jagħraf dan il-poplu li int, Mulej, huwa Alla u li int dawwartilhom qalbhom lura”. U niżel nar il-Mulej u ħaraq il-vittma u l-ħaġar u t-trab u xorob l-ilma li kien fil-kanal. Malli ra l-poplu kollu, inxeħet għal wiċċu u qal: “Il-Mulej hu Alla! Il-Mulej hu Alla!” Qalilhom imbagħad Elija: “Aqbdu l-profeti ta’ Bagħal; tħallu ’l ħadd minnhom jeħles”. U qabduhom u niżżilhom Elija f’wied Qison u qatilhom hemm. (1 Slat 18, 36-40).

Ara wkoll dawn il-links: (agħfas fuq il-links)
Link (1) – Link (2) – Link (3) – Link (4) – Link (5)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s